Prøver og karaterer

Undervisningen på Vallekilde – Hørve Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen, og vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Vi er dog fritaget for prøveafholdelse i faget kristendom. Gennemsnittet af afgangselevernes prøver kan findes her: Se listen over afgangselevernes gennemsnitskarakterer fra landets grundskoler. Klik her.

De seneste prøveresultater (2017-2018) på Vallekilde-Hørve Friskole

fordelte sig således: klik her

 

De seneste prøveresultater (2016-2017) på Vallekilde-Hørve Friskole

fordelte sig således:   Klik her