Dagligdagen

Dagligdagen

Vores base er naturen lige uden for døren.

Vi tilstræber en fast dags, uges og års rytme planlagt i samarbejde med børn, forældre og Friskolen. En dagligdag i skovbørnehaven ser således ud:

Kl. 06.30 åbner vi skovbørnehaven.

Kl. 06.30 – 07.30 kan børnene spise deres medbragte morgenmad.

Kl. 06.30 – 08.30 vil der være mulighed for konstruktions leg, kreative aktiviteter og rolle/regel lege. Årstiden bestemmer om vi er inde eller ude.

Kl. 09.00 synger vi “Godmorgensang” og de voksne fortæller om dagens muligheder.

kl.09.30-11.30 er vi inddelt i vores aldersopdelte grupper. De 3 årige er stjernebørn, de 4 årige er månebørn og de 5 årige er solbørn. Vi arbejder aldersopdelt for at sikre, at vi i højere grad kan yde en mere målrettet pædagogik der tilbyder aktiviteter og oplevelser som matcher børnenes alder og nærmeste udviklings zone. Vi er dog også af den opfattelse at børn på forskellige alders niveau også har glæde af hinanden  og “de store” skal have muligheden for at overlevere børnekulturen til “de små”. Dette sikre vi ved at børnene er sammen ved begyndelsen og slutningen af dagen.

Kl. ca. 11.30 spiser vi alle sammen frokost.

Kl. ca. 12.00 siger vi godnat til sovebørn – børnene sover ude i vores dejlige shelter. De børn, der ikke sover leger, opdager, udforsker og oplever.

Kl. 14.00 siger vi god eftermiddag til sovebørn og vi samles alle sammen og spiser fra madkassen.

Hver fredag laver vi forskelligt bålmad, som kan udgøre et måltid, men vi anbefaler at barnet har fuld madpakke med, da det nødvendigvis ikke smager barnet.