Øvrige

Kontor- og servicepersonale på Vallekilde-Hørve Friskole

Helle Lerche
Skolesekretær – bogholder

kontor@vhfriskole.dk

Anne Dongsgaard

Kontormedhjælper

kontor@vhfriskole.dk

 

Pedel: Stig Jensen
kontor@vhfriskole.dk

RENGØING: Vibeke Frantzen
kontor@vhfriskole.dk