Nyt fra Sundhedsplejersken

Skolens sundhedsplejerske hedder Lone Frederiksen og kan træffes
på tlf. 24 98 95 84 eller mail: lofre@odsherred.dk

Plan over sundhedsplejerskens besøg på VHF – klik her:

Brev af 6. april 2016 fra Kræftens bekæmpelse angående sorggrupper – klik her