Nyt fra UU-vejleder

Skolens UU-vejleder hedder Janne Næsborg og kan træffes på tlf. 72 36 39 76 
eller på mail: janne@holb.dk