Fremtidens Computer

Fremtidens PC-er

Kære forældre –

Efter at vi her på friskolen, i en række år har tilbudt at stille it-udstyr til rådighed for alle elever, når der var behov for at opgaver, informationssøgning og lig. skulle løses, har vi valgt at eleverne i overbygningen (7.– 9.kl.) fra næste skoleår (august 2016) selv skal medbringe bærbare Pc`er (devices) på daglig basis, hvilket mange af overbygningens elever allerede gør nu.

Det er vores erfaring, at eleverne er bedre stillet med deres egne Pc-er som de selv kender, passer på og har ”personliggjort” – dette vil samtidig gøre at vi i højre grad kan prioriterer netværk og tilkøb af undervisningsportaler i de respektive fag, sådan at vi kan lave endnu bedre faglig, motiverende undervisning.

Hvis der er elever i overbygningen der ikke råder over egen bærbar Pc-er kan man igennem skolen købe en fornuftig brugt maskine, inklusiv software som kan løse de opgaver skolen forventer, for 600-800 kr.
For aftale om køb og nærmere specifikationer om hard- og software kan Clark kontaktes.

Med venlig hilsen

Hans Brandt