Ledige stillinger

GENOPSLAG:

Daglig leder af Skovbørnehaven

på Vallekilde Hørve Friskole.

Vi er en snart 6 år gammel skovbørnehave som er en del af Vallekilde Hørve Friskole og som er beliggende på et stort dejligt grønt områder med skov, mark og sø. Vi prioriterer meget at være mest muligt ude i naturen, og der er et godt hus med div faciliteter som vi kan gå ind i, når det er påkrævet. Vi har ca. 50 glade børn i alderen 3-6 år, og faglige dygtige medarbejdere, der respektere hinandens forskelligheder og forcer og vi prioriterer en uformel omgangstone. Ligeledes har vi en engageret forældregruppe, der tager aktiv del i skovbørnehavens hverdagsliv, samt et meget aktivt forældreråd.

Vi forventer, at du –

 • er faglig velfunderet og med relevant ledelseserfaring
 • er en empatisk og humoristisk leder, der har interesse i være en del af vores udendørs og lidt indendørs liv sammen med børn og forældre
 • Meget gerne har erfaring med børn/børnehave i konteksten ude liv og natur
 • er god til at sætte retning og motivere til faglig udvikling og efteruddannelse
 • er god til at udvise personalet tillid og tilskynde til selvstændige initiativer og pædagogisk kreativitet
 • kan arbejde balanceret mellem ledelse af personale, pædagogik, strategi, økonomi og administration
 • er god til at kommunikere, og som det falder let at være synlig og tydelig
 • har overblik, kan prioritere, så børnehaven har en sikker drift.
 • kan holde kursen og justere farten undervejs i processen, så det giver mening
 • har fokus på at udnytte eksisterende ressourcer bedst muligt i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod skole og det øvrige lokalsamfund
 • Forsætter arbejdet omkring fælles løsninger med skolen.

Vi tilbyder –

 • en engageret medarbejdergruppe
 • en personalegruppe, der prioriterer et tværfagligt samarbejde, der giver mening for familien og skaber udvikling for barnet. Vi arbejder ud fra, at mangfoldighed er en styrke for fælleskabet og formår at arbejde ligeværdigt
 • En leder stilling med daglig ledelse af børnehaven og som en del af skolens samlede ledelsesteam – skoleleder – souschef og daglig leder af skovbørnehaven.
 • En fuldtidsstilling med 20-25 timers ledelse – alt efter opgaver og den resterende tid som børnetid.

Det skal forventes, at der vil være et vist antal møder, sociale arrangementer o.lign. i aftentimerne

Du kan læse mere om Skovbørnehaven: www.vhfriskole.dk Løn- og ansættelsesforhold: I henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er desuden betinget af tilfredsstillende referencer og en ren børneattest. Yderligere oplysninger: henvendelse til skoleleder Hans Brandt 23407288 Mail: skoleleder@vhfriskole.dk

Ansøgningen sendes til: kontor@vhfriskole.dk Ansøgningsfrist: tirsdag den 12.december 2017 kl.12.00 Samtalerne forventes afholdt mandag den 18.december 2017.