Årsplaner 2017 – 2018

Kære forældre
Her kan du/I fra den ca. 1. september 2017 se alle vores årsplaner for skoleåret 2017/2018

Børnehaveklassen

Dansk 0. klasse

Dansk 1. klasse

Dansk 2. klasse

Dansk 3. klasse

Matematik 1.klasse

Matematik 2. klasse

Matematik 3. klasse

Natur & Teknik bh.klasse

Natur & Teknik 1. klasse

Natur & Teknik 2. klasse

Natur & Teknik 3. klasse

Dansk 4. klasse

Dansk 5. klasse

Matematik 4. klasse

Matematik 5. klasse

Engelsk 4. klasse

Engelsk 5. klasse

Historie 4. klasse

Historie 5. klasse

Natur & Teknik 4. klasse

Natur & Teknik 5. klasse

Sundhed & Bevægelse 4. – 5. klasse

PMU 4. – 5. klasse

PMU 6. klasse

Dansk 6. klasse

Dansk 7. klasse

Matematik 6. klasse

Matematik 7. klasse

Engelsk 6. klasse

Engelsk 7. klasse

Tysk 6.klasse

Tysk 7. klasse

Natur & Teknik 6. klasse

Historie 6. klasse

Historie 7. klasse

Sundhed & Bevægelse 6. – 7. klasse

Fysik & Kemi 7. klasse

Geografi 7. klasse

Biologi 7. klasse

Dansk 8. klasse

Dansk 9. klasse

Matematik 8. klasse

Matematik 9. klasse

Engelsk 8. klasse

Engelsk 9. klasse

Tysk 8. klasse

Tysk 9. klasse

Biologi 8. klasse

Biologi 9. klasse

Historie 8. klasse

Historie 9. klasse

Fysik & Kemi 8. klasse

Fysik & Kemi 9. klasse

Geografi 8. klasse

Geografi 9. klasse

Samfundsfag 8. klasse

Samfundsfag 9. klasse

Sundhed & Bevægelse 8. – 9. klasse

Clarks team 

Spireloppen

Musikundervisning på VHF