Prøver og karakterer

Undervisningen på Vallekilde – Hørve Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen, og vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Vi er dog fritaget for prøveafholdelse i faget kristendom. Gennemsnittet af afgangselevernes prøver kan findes her: