Prøver og karaterer

Undervisningen på Vallekilde – Hørve Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen, og vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Vi er dog fritaget for prøveafholdelse i faget kristendom. Gennemsnittet af afgangselevernes prøver kan findes her:

Resultater 9.kl. 2019-2020

Prøveresultater juni 2019 på Vallekilde-Hørve Friskole – fordeler sig således: klik her:

Prøveresultater(juni 2018 på Vallekilde-Hørve Friskolefordelte sig således: klik her