Prøver og karaterer

Undervisningen på Vallekilde – Hørve Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen, og vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Vi er dog fritaget for prøveafholdelse i faget kristendom. Gennemsnittet af afgangselevernes prøver kan findes her: Se listen over afgangselevernes gennemsnitskarakterer fra landets grundskoler.

De seneste prøveresultater (juni 2019) på Vallekilde-Hørve Friskole – fordeler sig således: klik her:

De seneste prøveresultater (juni 2018) på Vallekilde-Hørve Friskole

fordelte sig således: klik her