Skolens vision

visioner-2016-forside

Vallekilde-Hørve Friskole – VISIONER 2016- 2020

ET ALTERNATIV TIL FOLKESKOLEN

Danne og uddanne hele og livsduelige mennesker

Vi ser et helt livsdueligt menneske som, når det forlader VHF:

 • Kan begå sig i et demokratisk og globaliseret samfund.
 • Er livsglade, rummelige, fremstår empatiske og social kompetente med styrket selvværd.
 • Er nysgerrige og kritiske

Har appetit på livet, læring og udvikling.

Trygt fællesskab
Vi vægter elevernes trivsel og fællesskab i hverdagen højt i et trygt og overskueligt læringsmiljø.

De mellemmenneskelige relationer og forældrenes engagement er fundamentet for fællesskabet.

Hvad gør vi:

 • Vi fastholder og udvikler VHF’s traditioner.
 • VHF’s ansatte arbejder kontinuerligt på at skabe en tryg og tillidsfuld relation til elever og forældre.
 • Skaber tydelige rammer og struktur.
 • Har fokus på anerkendende kommunikation.
 • VHF ønsker til stadighed at vedligeholde og udbygge de fysiske rammer
  så de lever op til den ønskede pædagogiske praksis.

Høj faglighed
Vi skal til enhver tid kunne stå mål med, hvad der kræves fagligt i folkeskolen.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige kompetencer, så det får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.

Hvad gør vi:

 • Vi benytter os af fagplaner, årsplaner og løbende strukturerede evalueringer og feedback.
 • Personalet har en faglig baggrund, der gør dem i stand til at undervise på det krævede niveau.
 • VHF vil løbende have fokus på udvikling af undervisningens praksis.
 • VHF forventer, at forældrene i samarbejde med skolen, tager ansvar for barnets faglige udvikling.
 • VHF har et ønske om, at samfundsudvikling og globalisering afspejles i undervisningen.

Kreativitet
Det kreative menneske er kendetegnet ved at være åbent, fleksibelt, nysgerrigt, engageret, højt motiveret, udholdende, kritisk og målbevidst med en høj grad af selvstændighed og jeg-styrke.

Hvad gør vi:

 • VHF ønsker at anvende kreative undervisningsmetoder, periodevise forløb og projekter, så eleverne motiveres og inddrages i den daglige undervisning.
 • VHF skaber rammer og rum for den impulsive og vedkommende undervisning og vejleder børnene i den kreative, æstetiske proces.
 • Musik indgår som en naturlig del af hverdagen på VHF gennem morgensang og musiktilbud til alle.

Udeliv og bevægelse
VHF har udeliv og bevægelse som en integreret del af hverdagen – i undervisning såvel som i leg.

Hvad gør vi:

 • VHF benytter og prioriterer at videreudvikle udenoms-arealer for at motivere øget lyst til bevægelse og oplevelser i naturen.