Værdigrundlag

På Vallekilde – Hørve Friskole (VHF) arbejder det pædagogiske personale (lærere og pædagoger) inden for nogle rammer, som børnenes forældre har skabt.

Derfor er forældrenes rolle på friskolen:

Forælder i gravemaskine
Forældrene deltager aktivt i skolen udvikling og vedligehold af de fysiske rammer.

–   At deltage aktivt i praktisk arbejde på friskolen
–   At deltage aktivt i debatten om friskolen, og tager ejerskab, til det fælles projekt det er         at drive friskole, i den tid deres børn går på Vallekilde – Hørve Friskole.
–   At have deres naturlige gang på friskolen i og uden for skoletiden
–   At indgå positivt og konstruktivt i samarbejdet med lærerne så skolelivet bliver en
succes for alle børn.

Det pædagogiske personale på VHF opbygger en organisation og en struktur, hvor de udfører deres pædagogiske arbejde i tæt samarbejde med forældrene. Et tæt skole-hjem samarbejde er af afgørende betydning for, at arbejdet med børnene bliver succesfyldt og tilfredsstillende for begge parter.

Indlæring og læring på VHF sker gennem egen udforskning, leg, tryghed, samtale, kommunikation, følelsen af at høre til og glæden ved selv at bidrage.
Det pædagogiske personale arbejder hele tiden på at skabe et miljø for børnene hvor:

samling på vallekilde-hørve friskole
Lærere og elever samles hver dag til fælles morgensamling, hvor der gives beskeder og synges morgensang.

–   de trygt kan gebærde sig
–   de bibringes de basale færdigheder og den viden, som kræves af det samfund, de lever i
–   de kan udvikle og uddanne sig i overensstemmelse med deres kompetencer
–   de sikres et realistisk billede af sig selv, og opnår tillid til egen formåen.
–   de har frihed til inden for givne rammer at planlægge og udføre deres handlinger
–   de oplever medansvar og medbestemmelse i et forpligtende fællesskab
–   de oplever glæden ved at være en del af et fællesskab
–   de føler det vigtigt selv at bidrage til det fælles bedste
–   fantasi og leg har høj prioritet
–   de har lov til at kommunikere med hele deres formåen og udtrykke deres tanker,
følelser, forestillinger og viden i billeder, musik, dans, drama og ord
–   de møder kompetente voksne, der er indstillet på at dele af egen viden og livserfaring,
og som er gode rollemodeller

På Vallekilde – Hørve Friskole er det vigtigt at skabe meningsfulde sammenhænge, hvor det gode arbejde trives – det gode arbejde defineret ved, at det enkelte barn i fællesskabet gives mulighed for at udvikle egne kompetencer mest muligt i erkendelse af, at børn lærer forskelligt.