SFO

Velkommen til Spireloppen

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt. Den frie leg indeholder muligheden for at udvikle nye relationer og udvikle sociale, kreative, empatiske og motoriske kompetencer.
Desuden tilbyder vi en bred palet af forskellige planlagte aktiviteter og oplevelser.

Vi tilstræber os på at skabe en SFO med aktiviteter, udsprunget af pædagogiske overvejelser og ud fra børnenes ønsker. Desuden ønsker vi netop at børnene har medindflydelse på deres hverdag for at skabe en attraktiv SFO på børnenes præmisser.

Det er vigtigt for os at hjælpe børnene til at blive selvstændige og selvhjulpne, med ansvar for egne valg og behov.
Børnene skal føle sig set, hørt og accepteret, som de individer de er. Vores forskellige personligheder, værdier, grænser og kompetencer skal være et forbillede for børnene, så vi på den måde viser, at mangfoldighed er godt og at det er okay at være forskellige.

Det er vigtigt, at vi voksne er tydelige i vores sprog og udtryk så børnene føler sig trygge ved vores tilstedeværelse.

Vi mener, at forældresamarbejdet er vigtigt for jeres barns trivsel. Det er vigtigt, at I føler jer velkomne, når I afleverer / henter og får muligheden for at få et indblik i jeres barns hverdag.