Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering – 2020
Vallekilde-Hørve Friskole

UMV – sådan

Fase 1. kortlægning af undervisningsmiljøet.
Sådan greb vi kortlægningen an.

Til brug for undersøgelsen har skolen brugt det web-baserede værktøj ”klassetrivsel.dk”

Kortlægningen er overordnet delt i tre –indskolingen (0-3.kl) samt mellemgruppen(4.- 6-kl) og overbygningen (7.-9.kl).  Alle elever har svarret på en grundstamme af spørgsmål

Der er anvendt præfabrikerede spørgsmål fra ”klassetrivsel.dk” – eleverne har besvaret spørgeskemaet i maj/juni 2020

Fase 2. Det viste kortlægningen.
 Overordnet viser undersøgelsen et billede af et godt og tilfredsstillende undervisningsmiljø. Det betyder ikke, at der ikke er punkter der skal/kan forbedres . .

Indskolingen (0.-3.kl.)
Trivsel. – lang hovedparten af eleverne svarer at de har det godt/ofte har det godt med deres klasse kammerater samt at de i fritiden leger med kammerater fra klassen. Rigtig mange af børnene oplever at lærerne hjælper dem hvis der er problemer – de ved også at der er ”samspilsregler” for hvordan man er sammen. 

Vedrørende ro/uro i timerne svares der noget usikkert og tvetydigt-

Fysiske miljø – langt de fleste mener at klasseværelset er godt og velfungerende udeområderne score højt med en stor grad af tilfredshed –  mange elever svarer at skolens toiletforhold ikke er gode.


Mellemgruppen+ overbygningen (4.-9.kl.)
Trivsel – langt de fleste svare at de har det godt/ofte har det godt med deres klasse kammarater. 95 % svarer at deres lærer hjælper ved problemer

Fysisk miljø – langt de fleste svare at de fysiske rammer er tilfredsstillende både inde og ude – dog vurderes toiletforholdene ikke særligt godt (ca. halvdelen mener ikke der er gode toiletforhold).

Fagligt læringsmiljø – på spørgsmålet om eleverne mener de lærer nok svarer 97%  ja / nogle gange  – knap 3. % mener ikke de lærer nok. – på spørgsmål om eleverne er glade for deres lærer svare over 99% ja / nogle gange under 1 % svare nej. – om lærerne er gode til at undervise svare 97 ja/nogle gange  – 3% svare nej på dette spørgsmål.

Vedrørende ro/uro i timerne svares der noget usikkert og tvetydigt.