Skole-hjem samarbejdet

På Vallekilde-Hørve friskole vægter vi skole-hjem-samarbejdet meget højt, og vi tilbyder gennem hele skoleforløbet indtil flere samtaler.

Hvor mange er sat i skemaform og kan læses – her

SKOLE – HJEM SAMARBEJDE I MEDGANG OG MODGANG …- det handler om tillid

Tilbagevendende møder vi problemstillinger vedrørende åbenhed eller mangel på samme omkring børn og grupper af børn – derfor dette indlæg. I optagelsessamtaler med kommende forældre på VHF bliver der talt om mangt og meget. Det er jo ofte starten på et 10 – årigt samarbejde, der ved den lejlighed påbegyndes.

Et af de vigtige emner – husker mange formodentligt – er skole – hjem samarbejdet. Det præciseres, at netop dette samarbejde er afgørende vigtigt for barnet – der bliver bl.a. sagt: at ”dette samarbejde er ligefrem proportionalt med barnets succes på friskolen, og at det er en klar forventning VHF har til forældrekredsen”.
En væsentlig erfaring er, at samarbejdet forældre imellem også er meget vigtigt. Mange udfordringer bliver lettere løst, når de bliver drøftet med de øvrige forældre. Sammensætningen af børn og forældre er ikke planlagt – den sker stille og roligt efterhånden, som vi får henvendelser fra familier, der ønsker, at få deres barn/børn på VHF, så der bliver ikke taget hensyn til, om børn og familier passer sammen.
Heldigvis viser det sig, at de allerfleste familier er særdeles imødekommende overfor hinanden uanset, om de har mange fælles holdninger eller, om de er meget forskellige. Når problemer opstår i gruppen børnene imellem i årenes løb, ja, så løses de oftest i det fælles forum.
Efterhånden er det også i de forskellige grupper blevet praksis, at forældre benævner de børn, som indgår i problemstillingen, med børnenes navne, for at få løst opgaven bedst muligt. Det lader sig selvfølgelig ikke helt gøre, når der er tale om det enkelte barn. Her må gruppens forældre stole på, at skolens ansatte og ledelse er deres opgave voksen og er den tillid værdig, som de er givet som ansatte på VHF.
Nogle gange er forældre til børn med en særlig problemstilling selv meget åbne om dette, og det hilser vi meget velkommen – men – i denne sammenhæng er ansatte omfattet af tavshedspligt, som er årsag til, at det kun er sparsomt, hvad vi kan bidrage med i forældregruppens evt. bekymring.