Fra Bestyrelsen

Vallekilde-Hørve Friskole en ”lille” skole, der har vokset sig større. Størrelsen betyder dog ikke, at skolens grundlæggende fundament er ændret. Vi vil fortsat arbejde på at være/forblive en ”lille” skole, hvor nærhed, gensidig respekt, tolerance og demokrati er i højsædet, for at give vores børn den bedst mulige grunduddannelse.

Det at vælge at lade sit barn gå på Vallekilde-Hørve Friskole er et valg af et rummeligt fælleskab, hvor der er plads til alle, der ønsker at bidrage til fællesskabet. Det er vores håb at (vores)skole fremstår som en åben, demokratisk, respekteret og handlekraftig skole overfor elever, forældre og samfundet omkring os.

Det er bestyrelsens ambition at Vallekilde-Hørve Friskole fortsat er en skole hvor:

  • eleverne er en del af et fællesskab med plads til den enkelte
  • alle har lige muligheder for at fremkomme med synspunkter og holdninger
  • læringsprocesserne udvikles
  • de fysiske rammer fortsat udvikles i tråd med den pædagogiske virkelighed
  • det er attraktivt og udviklende at arbejde for både børn og voksne.

Vi, der i dag har børn på friskolen, skylder dem der kom før os, at bære skolen videre og sikre, at det også i fremtiden er muligt at få børn i en fri grundskole i området omkring Vallekilde og Hørve.

Bestyrelsen