Siddende bestyrelse

 

 

Bestyrelsesformand. Dorte Helgogaard  ragnen@yahoo.dk (Oscar)
Øvrige medlemmer:

Aja Smith ajabadaja@gmail.com(Ylva  og Idun)

Josephine Madum josephine.madum@gmail.com (August, Wilmer og Johannes)

Søren la Cour Bergmann soren.la.cour.bergmann@gmail.com (Oda, Ingrid)

Andreas Rud Jacobsen arj@zbc.dk  (Lauritz, Gunnarh)

 

 

 

 

Bestyrelsesformand. Dorte Helgogaard  ragnen@yahoo.dk (Oscar)
Øvrige medlemmer:
Aja Smith ajabadaja@gmail.com(Ylva  og Idun)
Josephine Madum josephine.madum@gmail.com (August, Wilmer og Johannes)
Søren la Cour Bergmann soren.la.cour.bergmann@gmail.com (Oda, Ingrid) Andreas Rud Jacobsen arj@zbc.dk  (Lauritz, Gunnarh)