Praktisk info

Praktiske Informationer.

I denne informations guide har vi valgt at dele alle informationer op i fire overskrifter – 1 Administrative informationer – 2 Dagligdags informationer – 3 Forældre samarbejde – 4 Pakkelister.

 1. Administrative informationer.

1.1 Indmeldelse
Skal ske til Vallekilde-Hørve Friskoles kontor på tlf. 59 65 68 34 lokal nr. 1, på hverdage mellem kl. 8.30 – 14.00. I vil derefter blive indkaldt til en ”optagelsessamtale”, hvor I først vil få en rundvisning i og omkring Skovbørnehaven. Formålet med selve samtalen er at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at I som familie er klar over, hvad Skovbørnehaven er, og hvad der forventes af det gensidige samarbejde om barnet.

Husk: Senest 1 måned før jeres barn skal begynde i Skovbørnehaven, skal I selv kontakte Skovbørnehaven på tlf. 24 65 68 41 angående møde om Jeres barns opstart i Skovbørnehaven.

Såfremt barnet er tilknyttet et andet pasningstilbud med kommunalt tilskud SKAL forældrene huske at få meldt barnet ud senest en måned før barnet skal starte i Skovbørnehaven.

1.2 Takster: pr.01.01.2020.
kr.2.250,00 – pr. måned i 11 måneder, juli er betalings fri.

1.3 Søskenderabat:
Har I mere end et barn i en 0 – 6 års institution er det Hjemkommunes rabattakster, der er gældende, kontakt derfor Jeres hjemkommune for yderlig information.

Der gives søskendemoderation på samme vis som i det kommunale system.

Der ydes ikke søskende rabat mellem Friskolen og Skovbørnehaven.

1.4 Opskrivningsgebyr: Der opkræves et opskrivningsgebyr på kr.500,00 pr. familie – beløbet fradraget ved indmeldelse på friskolen.

1.5 Venteliste:
Der er en selvstændig venteliste for Skovbørnehaven. Optagelse i Skovbørnehaven betyder ikke automatisk optagelse i Friskolen, og omvendt betyder optagelse i Friskolen ikke automatisk optagelse i Skovbørnehaven.
Henvendelse vedrørende optagelse og venteliste: Daglig leder: Heidi Perschke

1.6 Udmeldelse:
Forældre kan melde deres barn ud af Skovbørnehaven til udløb af en kalendermåned med 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til lederen af Vallekilde Hørve Friskole og Skovbørnehave.

Skovbørnehaven kan opsige børn på baggrund af manglende samarbejde og restance på forældrebetaling.

Opsigelse fra Skovbørnehavens side skal ske med en måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I tilfælde af grov overtrædelse af den indgåede samarbejdsaftale mellem Skovbørnehaven og forældre, kan bortvisning af barnet ske fra dag til dag.

2. Dagligdags informationer.

2.1 Tur rygsæk
Barnet skal hver dag medbringe en rygsæk med plads til madkasse og drikkedunk. I rygsækken skal der også være et par rene strømper, et par rene underbukser og tre frostposer.

2.2 Madpakken
Barnet skal selv have mad med til hele dagen. Vi anbefaler, at barnet har alt sin mad i én madkasse. Maden skal være pakket godt ind, så maden kan tåle at blive tabt på skovbunden. Frugt og grønt skal skæres ud hjemmefra. Små hænder, små madder. Små maver, små pakker. Barnet skal selv have drikkelse med, vi anbefaler vand. Vi anbefaler ligeledes en drikkedunk med skruelåg evt. en sodavandsflaske.

2.3 Vådt tøj
Garderoben skal tjekkes for vådt tøj, hver dag. Det våde tøj skal med hjem hver dag, da vi ikke kan garanterer, at det tørre natten over i børnehavens garderobe.

2.4 Sovebørn
Vi ligger sovebørnene indenfor kl. ca. 12.00 og vækker dem igen kl. ca. 14.00, hvis ikke andet er aftalt med jer forældre.
Dyne og dynebetræk medbringes.  Vores erfaring viser, at det har stor betydning for barnet, at sove med egen dyne.

2.5 Mødetid
Vi anmoder om, at alle børn møder senest kl. 09.00, så de er med til Godmorgensang.

2.6 Hvem henter
Hvis det er andre voksne end forældrene, der henter, skal der gives besked til personalet. Der kan godt laves faste aftaler om, at bestemte voksne altid må hente Jeres barn. Disse aftaler bliver skrevet ned.

2.7 Sygdom
Ved sygdom kan I vælge, at ringe eller sende en sms (mobil: 24656841) inden kl. 09.00. Ved smitsom sygdom vil vi dog anmode om, at I ringer og fortæller, hvad Jeres barn fejler, så vi kan lave et opslag til de andre forældre. Forældre er altid velkomne til at ringe og spørge ind til Jeres barns trivsel i løbet af dagen.

2.8 Legetøj
Børnene medbringer ikke legetøj i skovbørnehaven.

2.9 Fødselsdage
Fødselsdage kan fejres i børnehaven. I børnehaven fejrer vi fødselsdagen i forbindelse med ”Godmorgensang” kl. 09.00. Vi samles på græsplænen eller under halvtaget. Vi tænder lys, synger og råber hurra for fødselaren. Fødselsdagsbarnet kan derefter dele kage eller andet ud til de andre børn.
Der er mulighed for at “låne” Skovbørnehavens område i weekenden til afholdelse af børnefødselsdage.
Da dette vil være et forældre-arrangement vil det være uden personalets deltagelse.

2.10 Sol
Alle børn skal smøres med solcreme hjemmefra. Fra 1. april til 1. september  smører vi alle børn med solcreme kl. ca 12.00, når UV-indekset er 3 eller derover.

Når UV-indekset er 3 eller derover vil vi mellem kl. 12.00 og 15.00, hvis det er muligt søge skygge.

Vi anbefaler, at når UV-indekset er 3 eller derover, at alle børn har tøj på, der dækker så meget af kroppen som muligt.

Vi anbefaler at alle børn bærer solhatte frem for kasketter, da disse ikke beskytter ører og nakke.

Den solcreme vi bruger i Skovbørnehaven,  er faktor 15 og er anbefalet af kræftens bekæmpelse. Skal barnet have en speciel solcreme medbringes den hjemmefra med navn på og afleveres til personalet.

Vi smører børnene på udsatte steder som, ansigt, hals, øre og arme.

2.11 Åbningstider:

Mandag til torsdag kl.06.00-17.00. Fredag kl. 6.00 – 16.00

Vi tilpasser pædagogernes mødeskema, alt efter antallet af børn. Hvis der eks ikke er børn til efter kl. 16.30, lukker vi ned. På den måde kan vi spare pædagog timer sammen til andre formål.

 

3. Forældresamarbejde

3.1 Forældrerådet
Forældrerådet består af 7 medlemmer, 5 medlemmer valgt af og blandt børne­havens forældre, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år inden udgangen af august måned. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde i Skovbørnehaven. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan være medlem af forældrerådet, hvis et medlem af forældrerådet ikke længere har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af forældrerådet.

Genvalg kan finde sted. Samtidig med valget af medlemmer til forældrerådet vælges mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet.

3.2 Forældrerådets opgaver
Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at børnehaven bliver drevet efter børnehavens formål. Forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens aktiviteter og hverdag.

Rådet holder møde, hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra hvilke ønsker, forældrerådet skal arbejde videre med.

Forældrerådet skal i samarbejde med det pædagogiske personale fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt lovgivningsmæssigt og ved Friskolens bestyrelses prioritering af opgaverne for den samlede selvejende institution.

Forældrerådsmedlemmer har tavshedspligt overfor forhold, som de i medfør af deres medlemskab af forældrerådet bliver bekendt med og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af forældrerådet.

3.3 Samtaler
Samtaler i løbet af børnehave tiden tilbydes: En måned før barnet begynder i børnehaven, 3-4 måneder efter barnet er begyndt.
I mellem barnets 3 – 5 år tilbydes der behovs-samtaler.
Sidste samtale tilbydes i maj måned det år barnet skal begynde i skolen. De børn, der evt. går ud 1. Maj tilbydes den sidste samtale i januar det år barnet starter i skole.

3.4 Forældremøder
Vi afholder 2 forældremøder om året. Et om foråret og et sidst i august, hvor der også vil være valg til forældrerådet.

3.5 Forældre bank
Forældre banken er en bank, hvor alle forældre i Skovbørnehaven indsætter deres arbejdskraft. Personalet og forældrerådet kan derefter hæve arbejdskraft til forskellige opgaver i Skovbørnehaven. Arbejdskraft kan være: Sy arbejde, madlavning, vindues pudsning, skovarbejde, ekstra rengøring, flise lægning, vikardækning, indkøb, kørsel med trailer, mindre tømrerarbejde, flække brænde, akut opståede opgaver osv. Forældrerådet vil stå for Skovbørnehavens forældre bank og det er deres opgave at være opmærksomme på, at alle deltager i forældre banken.

3.6 Forældre rengøring
Den daglige oprydning og lette rengøring står børn og personalet selv for. Den større daglige rengøring står rengørings hjælpen for.

Forældrene tager sig på skift af den lidt grundige rengøring i weekender. Som forældre i Skovbørnehaven skal I påregne ca. 2 rengørings dage om året af ca. 2 timers varighed. Personalet laver en liste over, hvilke forældre der er ansvarlige i hvilken weekend. Listen bliver sendt på mail og vil også hænge på informations væggen i Skovbørnehaven.

3.7 Arrangementer
Vi afholder efterårs fest sidst i oktober.

Vi har julearrangement og Lucia i december.

Vi har bedstedag i april.

4. Pakkelister.

4.1 Pakkeliste for efterårsperioden.
Børnenes garderobe kan i efterårsperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
2 par lange underbukser/leggins
2 par lange bukser
1 sæt termotøj
2 langærmet bluser
2 ekstra par strømper
1 par varme sokker
1 varm trøje strik/fleece
2 sæt regntøj
1-2 par gummistøvler
1 par sko

4.2 Pakkeliste for vinterperioden.
Børnenes garderobe kan i vinterperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 sæt ski/termoundertøj
2 par lange bukser
2 langærmet bluser
2 par strømper
2 varme trøje strik/fleece
2-3 par strikvanter
2 par skiluffer
2 huer
2 halsedisser
2 par varme sokker
1 sæt termotøj
1-2 flyverdragt/skitøj
1 sæt regntøj, som er stort nok til at have uden på flyverdragt
1-2 par støvler m.foer

Vi anbefaler at barnet har både et par alm. vinterstøvler og et par termogummistøvler. Det er vigtigt at støvlerne har plads til både en termosål og et par varme sokker.

 4.3 Pakkeliste for forårs perioden.
Børnenes garderobe kan i forårsperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 par lange underbukser/leggins
2 langærmet bluse
2 par lange bukser
2-3 par strømper
1 varm trøje
1 par varme sokker
1 hue
1 halsedisse
2 sæt regntøj
1-2 par gummistøvler
1 par overgangs sko
1 sæt termotøj
Solcreme

4.4 Pakkeliste for sommerperioden.
Børnenes garderobe kan i sommerperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 par shorts
1 par lange bukser
1 kortærmet bluse
1 langærmet bluse
1 langærmet tynd skjorte/bluse
1 ekstra trøje/jakke
2 -3 par strømper
1 par sko
1 par sandaler (lukket ved tæer)
1 sæt regntøj
1 par gummistøvler
1 sommerhat