Praktisk info

Praktiske Informationer.

I denne informations guide har vi valgt at dele alle informationer op i fire overskrifter – 1 Administrative informationer – 2 Dagligdags informationer – 3 Forældre samarbejde – 4 Pakkelister.

  1. Administrative informationer.

1.1 Indmeldelse
Skal ske til Vallekilde-Hørve Friskoles kontor på tlf. 59 65 68 34 lokal nr. 1, på hverdage mellem kl. 8.30 – 14.00. I vil derefter blive indkaldt til en ”optagelsessamtale”, hvor I først vil få en rundvisning i og omkring Skovbørnehaven. Formålet med selve samtalen er at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at I som familie er klar over, hvad Skovbørnehaven er, og hvad der forventes af det gensidige samarbejde om barnet.

Såfremt barnet er tilknyttet et andet pasningstilbud med kommunalt tilskud SKAL forældrene huske at få meldt barnet ud senest en måned før barnet skal starte i Skovbørnehaven.

1.2 Takster: pr.01.08.2023.
kr.2.295 – pr. måned i 11 måneder, juli er betalings fri.

1.3 Søskenderabat:
Har I mere end et barn i en 0 – 6 års institution er det Hjemkommunes rabattakster, der er gældende, kontakt derfor Jeres hjemkommune for yderlig information.

Der gives søskendemoderation på samme vis som i det kommunale system.

Der ydes ikke søskende rabat mellem Friskolen og Skovbørnehaven.

1.4 Venteliste:
Der er en selvstændig venteliste for Skovbørnehaven. Optagelse i Skovbørnehaven betyder ikke automatisk optagelse i Friskolen, og omvendt betyder optagelse i Friskolen ikke automatisk optagelse i Skovbørnehaven.

Henvendelse vedrørende optagelse og venteliste:

VHF kontor 59 65 68 34 – kontor@vhfriskole.dk

1.5 Udmeldelse:
Forældre kan melde deres barn ud af Skovbørnehaven til udløb af en kalendermåned med 1 måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til lederen af Vallekilde Hørve Friskole og Skovbørnehave.

Skovbørnehaven kan opsige børn på baggrund af manglende samarbejde og restance på forældrebetaling.

Opsigelse fra Skovbørnehavens side skal ske med en måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I tilfælde af grov overtrædelse af den indgåede samarbejdsaftale mellem Skovbørnehaven og forældre, kan bortvisning af barnet ske fra dag til dag.

  1. Dagligdags informationer.

2.1 Tur rygsæk
Barnet skal hver dag medbringe en rygsæk med plads til madkasse og drikkedunk. Tænk gerne i om den er praktisk at have på, med gode skulderstropper og brystspænde.

2.2 Madpakken
Barnet skal selv have mad med til hele dagen. Vi anbefaler, at barnet har alt sin mad i én madkasse. Frugt og grønt skal skæres ud hjemmefra. Små hænder, små madder. Små maver, små pakker. Barnet skal selv have drikkelse med, vi anbefaler vand.

2.3 Vådt tøj
Garderoben skal tjekkes for vådt tøj, hver dag. Det våde tøj skal med hjem hver dag, da vi ikke kan garanterer, at det tørre natten over i børnehavens garderobe.

2.4 Sovebørn
Vi ligger sovebørnene i vores shelter kl. ca. 12.00 og vækker dem igen kl. ca. 14.00, hvis ikke andet er aftalt med jer forældre.
Dyne og dynebetræk eller sovepose medbringes. Da vi sover ude hele året, skal det medbragte justeres i løbet af året.  Vores erfaring viser, at det har stor betydning for barnet, at sove med sine egne ting

2.5 Mødetid
Vi anmoder om, at alle børn møder senest kl. 09.00 hvor dagens aktiviteter starter. Vores erfaring er, at er nemmere at blive afleveret før aktiviteterne starter, i stedet for midt i en aktivitet. Vores erfaring er også at det er nemmere at indgå i fællesskaberne på legepladsen, når man bliver afleveret før aktiviteterne starter.

2.6 Hvem henter
Hvis det er andre voksne end forældrene, der henter, skal der gives besked til personalet. Der kan godt laves faste aftaler om, at bestemte voksne altid må hente Jeres barn. Disse aftaler bliver skrevet ned.

2.7 Sygdom
Ved sygdom kan I vælge, at ringe eller sende en sms (mobil: 24656841) inden kl. 09.00. Ved smitsom sygdom vil vi dog anmode om, at I ringer og fortæller, hvad Jeres barn fejler, så vi kan lave et opslag til de andre forældre. Forældre er altid velkomne til at ringe og spørge ind til Jeres barns trivsel i løbet af dagen.

Vi forventer at barnet er frisk og rask og klar til at deltage i dagens aktiviteter ved aflevering.

2.8 Legetøj
Legetøj må gerne medbringes. Det kan gå i stykker og blive væk. Vi øver at dele det med andre.

2.9 Fødselsdage
Fødselsdage kan fejres i børnehaven og man må gerne medbringe lækkerier til uddeling efter eget valg. Har du lyst til at fejre begivenheden hjemme, så rykker vi gerne ud, hvis det er praktisk muligt.
Der er også mulighed for at “låne” Skovbørnehavens område i weekenden til afholdelse af børnefødselsdage.
Da dette vil være et forældre-arrangement vil det være uden personalets deltagelse.

2.10 Solcreme
Alle børn skal smøres med solcreme hjemmefra, når UV-indekset er over 3. I børnehaven giver vi solcreme på ved middagstid.

Skal barnet have en speciel solcreme, medbringes den hjemmefra med navn på og afleveres til personalet.

2.11 Åbningstider:

Mandag til torsdag kl.06.00-17.00. Fredag kl. 6.00 – 16.00

Vi tilpasser pædagogernes mødeskema, alt efter antallet af børn. Når det sidste barn er gået hjem, lukker vi børnehaven. Vi følger årets gang i forhold til hvornår vi går ud om morgenen. I vinterhalvåret åbner vi inde.

2.12 Information i hverdagen

Vi bruger den digitale platform INTRA. Her kan ses ugeplaner, billeder fra hverdagen, tilmelding i ferieperioderne, modtage general information fra Skovbørnehaven og der skrives beskeder mellem hjem og børnehave (dog ikke ved sygdom og fridage, der bruger vi Skovbørnehavens telefon)

2.13 Forventninger fra hverdagen:

Du kan godt forvente at dit barn ved afhentning:

  • Er møgbeskidt.
  • Har fået sand i håret eller jord under neglene.
  • Har fået nye buler og skrammer efter en aktiv dag.
  • Måske har revnet bukserne fordi der er blevet kravlet i træer
  • Lugter af bålrøg.
  • Har trampet i vandpytter.
  • Er glad og måske meget træt.
  1. Forældresamarbejde

3.1 Forældrerådet
Forældrerådet består af 7 medlemmer, 5 medlemmer valgt af og blandt børne­havens forældre, daglig leder af Skovbørnehaven, og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år af gangen. På Skovbørnehavens årlige forældremøde vælges de 5 medlemmer fra forældrene. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan være medlem af forældrerådet, hvis et medlem af forældrerådet ikke længere har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af forældrerådet. Genvalg kan finde sted.

Forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens hverdag. Rådet holder møde, hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra hvilke ønsker, forældrerådet skal arbejde videre med.

3.2 Samtaler
Samtaler i løbet af børnehavetiden, tilbydes en gang om året og ved behov. Derudover tilbydes samtaler efter opstart/indkøring.

Vi vægter forældresamarbejdet højt og beder jer komme til personalet hvis der er noget i undre jer over.

3.3 Forældremøder
Vi afholder et årligt forældremøde i september, med overordnet info fra Skovbørnehaven og info fra de enkelte grupper. Her vælges også medlemmer i forældrerådet.

3.4 Forældre bank
Forældre banken er en bank, hvor alle forældre i Skovbørnehaven indsætter deres arbejdskraft. Personalet og forældrerådet kan derefter hæve arbejdskraft til forskellige opgaver i Skovbørnehaven. Arbejdskraft kan være: Sy arbejde, madlavning, vindues pudsning, skovarbejde, ekstra rengøring, flise lægning, vikardækning, indkøb, kørsel med trailer, mindre tømrerarbejde, flække brænde, akut opståede opgaver osv. Forældrerådet vil stå for Skovbørnehavens forældre bank og det er deres opgave at være opmærksomme på, at alle deltager i forældre banken.

3.5 Forældre rengøring
Den daglige orden og oprydning står forældre og personale for. Rengøring af toiletter og fællesområder står rengøringsfirmaet for.

I weekenden bliver forældrene på skift tildelt en rengøringsdag, hvor blandt andet grupperum rengøres.

3.6 Arrangementer
Vi holder hvert år en række arrangementer hvor vores fællesskab kan trives og blomster. Datoerne for arrangementerne bliver sendt ud på intra årligt.

Eksempler på arrangementer:

Bedsteforældredag

Sommer og dimissionsfest

Lucia optog

Arbejdsdage

Generalforsamling for VHF

3.7 Billeder

Hvis i oplever et billede taget i forbindelse med jeres barns hverdag, virker udstillende og i ikke ønsker billedet brugt i forbindelse med pædagogiske formål, skal i henvende jer til personalet.

 

4 Pakkelister.

Vi ved at pladsen er træng i garderoberne, dog er det trist at være kold og våd som barn. Når vi plasker med vand bliver vi våde, når det er frost bliver vi kolde og når det er varmt bliver vi svedige. Tøjet skal derfor justeres efter årstid og vejret på de enkelte dage. Tag gerne så meget tøj med, at der i de kolde og våde perioder, kan skiftes nogle gange til tørt tøj fra inderst til yderst. Meget tøj bliver produceret med omtanke for kvælningsfare. Vær selv opmærksom på ikke at sende tøj med i børnehaven, der udgør en kvælningsfare. 

 

4.1 Pakkeliste for efterårsperioden.
Børnenes garderobe kan i efterårsperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
2 par lange underbukser/leggins
2 par lange bukser
1 sæt termotøj
2 langærmet bluser
2 ekstra par strømper
1 par varme sokker
1 varm trøje strik/fleece
2 sæt regntøj
1-2 par gummistøvler
1 par sko

4.2 Pakkeliste for vinterperioden.
Børnenes garderobe kan i vinterperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 sæt ski/termoundertøj
2 par lange bukser
2 langærmet bluser
2 par strømper
2 varme trøje strik/fleece
2-3 par strikvanter
2 par skiluffer
2 huer
2 halsedisser
2 par varme sokker
1 sæt termotøj
1-2 flyverdragt/skitøj
1 sæt regntøj, som er stort nok til at have uden på flyverdragt
1-2 par støvler m.foer

 4.3 Pakkeliste for forårs perioden.
Børnenes garderobe kan i forårsperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 par lange underbukser/leggins
2 langærmet bluse
2 par lange bukser
2-3 par strømper
1 varm trøje
1 par varme sokker
1 hue
1 halsedisse
2 sæt regntøj
1-2 par gummistøvler
1 par overgangs sko
1 sæt termotøj
Solcreme

4.4 Pakkeliste for sommerperioden.
Børnenes garderobe kan i sommerperioden indeholde:

Mindst 2 sæt rent undertøj
1 par shorts
1 par lange bukser
1 kortærmet bluse
1 langærmet bluse
1 langærmet tynd skjorte/bluse
1 ekstra trøje/jakke
2 -3 par strømper
1 par sko
1 par sandaler (lukket ved tæer)
1 sæt regntøj
1 par gummistøvler
1 sommerhat