På  VHF afslutter vi 9. klasse med Folkeskolens Afgangsprøve

 

Folkeskolens afgangsprøve (FSA) aflægges i maj-juni måned

Obligatoriske prøvefag

 

Prøvefag til udtræk

Dansk

Skriftlig fremstilling

 

Humanistisk pulje:
Skriftlig engelsk / Skriftlig tysk / Mundtlig tysk/ mundtlig samfundsfag / Mundtlig historie. 

Dansk

Læsning

 

Naturfaglig pulje:
Skriftlig biologi / Skriftlig geografi / skriftlig fysik/ Mundtlig Matematik / Idræt

Dansk

Retskrivning

 

Der udtrækkes ét fag fra humanistisk pulje og ét fag fra den naturfaglige pulje hvert år.
Vi har ikke kristendom med i puljen, da det ikke er et fag, vi underviser i  på skolen. Faget religion indgår i grundfagsordningen, men er ikke omfattet af udtræksreglerne ved folkeskolens afgangsprøve.

 

Dansk

Mundtlig

 

Matematik

Skriftlig, problemregning

 

Matematik

Skriftlig, færdigheder

 

Engelsk

Mundtlig

 

Naturfag

Mundtlig