Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Vallekilde – Hørve Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække.

Humanistiske fag:
Dansk på 1. – 9. klassetrin
Engelsk på 1. – 9. klassetrin
Tysk på 7. – 9. klassetrin
Historie på 4.-9.klassetrin
Samfundsfag på 8.-9. klassetrin

Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for Folkeskolen i Fælles Mål II.
Naturfag:
Matematik på 1. – 9. klassetrin
Natur/teknik på 4. – 6. klassetrin
Geografi på 7. – 9. klassetrin
Biologi på 7. – 9. klassetrin Fysik/kemi på 7. – 9. klassetrin


Praktisk/musiske fag:
Sundhed & Bevægelse på 0 – 9. klassetrin (omfatter idræt, og fagområder fra sløjd, kulturhistorie, hjemkundskab, biologi og fra Sundheds- og seksualundervisning). PMU på 0.- 6. klassetrin (omfatter fagene billedkunst, håndarbejde, sløjd). Sang/Musik på 0. – 6. Klassetrin.

Valgfag:
Vi tilbyder følgende :
Frivillig musik i indskolingen
Frivillig musik på 4.-6.klassetrin
Håndværk/design, Husgerning og musik i 8. – 9. klassetrin
Scienceklub på 4. – 6. klassetrin
Obligatoriske emner:
Færdselslære varetages af dansklærerne op igennem grupperne.
Uddannelses- og erhvervsorientering varetages af dansklæreren i samarbejde med UU Sundheds- og seksualundervisning er knyttet til natur/teknik , biologi og Sundhed & bevægelse. Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for Folkeskolen i Fælles Mål II.

UNDERVISNINGSPLAN FOR SKOLENS FAGRÆKKE(Under revidering. Forventes færdig 1.8.2024)


Skolens undervisningsplan m.v. tager overordnet udgangspunkt i skolens formålsparagraf og i det supplerende værdigrundlag, som skolen har fastsat i henhold til § 5 stk. 9 i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Undervisningsplanen er i det efterfølgende opbygget efter en fast skabelon:

  1. Skolens formål med det enkelte fag – beskrives
  2. Skolens slutmål for det enkelte fag- beskrives
  3. Skolens delmål beskrives for fagene dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på relevante tidspunkter i skoleforløbet
  4. Udviklingen i undervisningen. Der gives en beskrivelse af, hvorledes skolens delmål fører hen mod slutmålene.

På Vallekilde – Hørve Friskole tilrettelægges fagene i tre tempi:

a. Børnehaveklasse til 3. klassetrin
b. 4. -6. klassetrin
c. 7. – 9. klassetrin
Skolens værdigrundlag giver overordnet en samlet beskrivelse af, hvilke idealer skolen har for sit arbejde.