Nyttige links

Nyttige links

Herunder er der nyttige links de er blevet anvendt i forbindelse med udfærdigelse af Pædagogisk læreplan samt inspiration og viden.


Opskrift på suppe
fra indvielsen af Skovbørnehaven – Klik her


Dagtilbudsloven:       
https://danskelove.dk/dagtilbudsloven


Kost, mad og bevægelse, råd og anbefalinger (Miljø- og fødevareministeriet): 
http://altomkost.dk/


Anbefalinger om fysisk aktivitet (sundhedsstyrelsen): 
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/anbefalinger


Love og regler, badesikkerhed (Rådet for større badesikkerhed):
http://www.badesikkerhed.dk/til-skoler/love-og-regler-s-i/udflugt-boern-i-inst/


8 baderåd (Rådet for større badesikkerhed): 
http://www.badesikkerhed.dk/baderaad-sommer/


Børn og unges sundhed (Sundhedsministeriet): 
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge


Pædagogiske læreplaner (DCUM):
file:///C:/Users/Skovbhv/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/35QQ7UME/dtpaedagogiske-laereplaner.pdf