Forsikringsforhold

FORSIKRINGSFORHOLD PÅ VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE

Til alle familier, der har oplyst skolen deres mail-adresse har vi sendt ”Skolen og forsikring”, som er en webpjece, der giver svar på de fleste spørgsmål om forsikring.

Skolen anbefaler øvrige forældre at læse pjecen på hjemmesiden:

http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/Skolen_og_forsikring.pdf

Vallekilde – Hørve Friskole kan derudover oplyse, at der er tegnet en kombineret elevforsikring, som er en ulykkesforsikring, men dækningen er ikke tilstrækkelig.

KONKLUSION : Det kan under alle omstændigheder tilrådes at sørge for, at familiens børn er privat ulykkesforsikret.

Hvis forældre/ansatte låner materiel ud til friskolen, er det forældrenes forsikring, der skal dække i tilfælde af en skade.

I særlige tilfælde (store maskiner) dækker  – ikke forsikringen – en evt. selvrisiko -, hvis dette er aftalt på forhånd.

Dette notat er lavet i samarbejde med Sander Jacobsen, som er VHF’s assurandør.

Skoleleder – Bo Espersen