Forældreråd

Forældrerådet består af 7 medlemmer, 5 medlemmer valgt af og blandt børne­havens forældre, daglig leder af Skovbørnehaven, og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år af gangen. På Skovbørnehavens årlige forældremøde vælges de 5 medlemmer fra forældrene. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan være medlem af forældrerådet, hvis et medlem af forældrerådet ikke længere har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af forældrerådet. Genvalg kan finde sted.

Forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens hverdag. Rådet holder møde, hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra hvilke ønsker, forældrerådet skal arbejde videre med.