Kontakt Spireloppen

Spireloppen (SFO):

ved Vallekilde-Hørve Friskole
Vallekildevej 103
4534  Hørve
Telefon: 59 65 68 34
Spireloppens mobilnr. :  24 77 06 90  (bliver svaret mellem kl. 6.30 – 08.00 og 13.00 -17.00  (fredag til kl.16.00).
E-mail (skole) : kontor@vhfriskole.dk
 
Ansatte:
Pædagog                Nina Kirk  –  primærpædagog  1.klasse
Pædagog   – på barsel – Maria Skovbjerg Jensen –  primærpædagog bh.kl. klasse
Pædagog – barselsvikar – Martina Lillesø Haukohl
Pædagog                Pernille Højland-Henriksen  –  primærpædagog  2.  klasse
Pædagog                Mikael Bækkel  –  primærpædagog 3. klasse
Pæd.medhjælper  Lene Petersen 
Pædagog og støtte: Inger Juul Nielsen (tilknyttet mellemgruppen)
Pædagog medhjælper: Kicki Lehmann Christensen 
 
Skole/Sfo-leder
Skoleleder: Bo Espersen
Sfo-leder:  Tine A. Olsen
 
Åbningstider:
Spireloppen har åben alle skoledage
Morgenåbning mellem kl. 6.30 – 08.00
Sfo Spireloppen fra skoledagens slut til kl. 17.00
(Fredag lukkes kl. 16.00)

Man kan vælge imellem nedenstående pasningstider:
Sfo – morgen fra kl.06.30 – 08.00
Sfo til kl. 14.30
Sfo til kl. 15.30
Sfo til kl. 16.30
Sfo til kl. 17.00 (fredag kl. 16.00)
 
Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn, og er hhv. 15 % og 30 % på andet og tredje barn,
børn ud over det tredje barn er gratis.
Der betales SFO i 11. måneder  (juli måned er betalingsfri).
UDMELDELSE ELLER ÆNDRINGER:
Senest til den 1. i mdr. – skal ske skriftligt.