Skovbørnehaven


Velkommen til Skovbørnehaven
ved Vallekilde-Hørve Friskole 

Skovbørnehaven er en privat institution, der opstartede den 6. august 2012.  Vi har den mest fantastiske natur lige uden for døren med egen skov, shelterpladser, træhuler, sø og legepladser. Vi benytter ofte vores dejlige friskole og går også på opdagelse i verdenen, der ligger lidt længere væk fra Skovbørnehaven.

I Skovbørnehaven arbejder vi med en anerkendende og inkluderende pædagogik med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået og har mulighed for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i differentierede fællesskaber – Dette sker via aktiviteter i aldersopdelte grupper samt projekter og eftermiddage på tværs af grupperne. Vi arbejder udfra et værdigrundlag, hvor det er vigtigt for personalet at skabe meningsfulde sammenhænge, hvor det gode arbejde trives – det gode arbejde defineret ved, at det enkelte barn i fællesskabet gives mulighed for at udvikle egne kompetencer mest muligt i erkendelse af, at børn lærer forskelligt. (Læs værdigrundlag under Skovbørnehaven, Værdigrundlag)

Skovbørnehaven arbejder i henhold til dagstilbudsloven og vores læreplan er fundamentet for vores daglige pædagogiske praksis. (Læs Læreplan under Skovbørnehaven, læreplaner)

Læring og udvikling i Skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg, tryghed, samtale, kommunikation, følelsen af at høre til og glæden ved selv at bidrage.