Fra skolelederen

På denne hjemmeside kan man danne sig et indtryk af, hvad vi er for en friskole med de begrænsninger ord har, når de skal beskrive noget levende.

Vi lægger megen vægt på, at vores lille skole er en levende skole, vi ser på undervisningen med procesorienterede briller – altid reflekterende og evaluerende – kan vi gøre det bedre – kan vi øge udbyttet af undervisningen, og bevare børnenes glæde og interesse for at gå i skole!

Forholdet mellem barn og voksen er præget af gensidig respekt, og der er ingen, der er i tvivl om, hvem der har ansvaret.

Hos os er fællesskabet nøgleordet. Vi tror på, at det er i mødet mellem mennesker at der opstår noget magisk, som kan danne grobund for nye ideer, nye initiativer og ny læring.

Børn lærer det de møder – derfor møder vi på Vallekilde-Hørve Friskole alle børn med respekt, men også med klare forventninger og krav.

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv, og derfor præger disse to begreber vores hverdag og omgang med hinanden.

Hermed vil jeg gerne byde velkommen til Vallekilde-Hørve Friskoles hjemmeside.

Skoleleder 

Bo Espersen