Tilsyn

Varetagelse af tilsyn i praksis på

Vallekilde-Hørve Friskole.

Tilsynsførende:
Aksel Goth
Tlf. 40 50 16 19


Offentligt tilsyn:

Hvert 2. år vælges på skift 1 person udenfor forældrekredsen til at føre offentligt tilsyn.

De tilsynsførende udarbejder en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse på
generalforsamlingen 1 gang årligt.

Læs seneste tilsynsrapport her: Tilsyn 2021 – 2022

Der føres tilsyn med om elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget
er dansk.

Forældre tilsyn:
Der afholdes generalforsamling 1 gang om året. Bestyrelsen vælges på generalforsamling.

Bestyrelsen fører tilsyn med skolens aktiviteter og rammer (alle fag) samt fritidsordning.

Et bestyrelsesmedlem deltager i forældremøder så vidt muligt uden for eget barns
klasse.

Forældremøder og sammenkomster er planlagt fra skolestart.

Der er altid adgang til at deltage i undervisningen.